Pedagogie curativa

Centrul Pilot de Pedagogie Curativa si Terapie Sociala CORABIA

Centrul Pilot de Pedagogie Curativa si Terapie Sociala CORABIADacă luăm oamenii aşa cum sunt ei, îi facem să fie mai răi. Dacă îi luăm aşa cum ar putea să fie, îi facem mai buni.”

Johann Wolfgang von Goethe

Centrul “CORABIA” a fost înfiinţat în anul 1996, în Bucureşti, la iniţiativa unor cadre didactice şi părinţi, cu sprijinul Asociaţiei „Prietenia” Bucureşti şi al instituţiei partenere „Schulheim Sonnhalde” din Gempen/Elveţia, care au ca scop promovarea pedagogiei curative şi a terapiei sociale de orientare antroposofică. Sarcina centrului: Realizarea unei comunităţi pedagogico-terapeutice, în care oamenii să fie făcuţi apţi să găsească propriile lor posibilităţi de evoluţie. Pe primul loc se află sarcina de a consolida încrederea în viaţă a copilului.

Premise:

1. Practicarea unei arte pedagogice vindecătoare, bazată pe studiul antropologiei lui Rudolf Steiner, care ţine cont de realităţile sufletesc-spirituale.

2. Cunoaşterea faptului că nici un om nu este afectat în esenţa sa spirituală, iar deficienţa, perturbarea sau întârzierea în dezvoltare afectează doar instrumentul corporal.

3.Recunoasterea simptomelor ce se manifestă in cadrul tulburărilor de dezvoltare ca forme accentuate ale unor disfuncţionalităţi prezente, atenuat, şi în noi.

Metoda şi căile: „Îngrijire sufletească” este denumirea dată metodei, care indică faptul că terapia nu este orientată spre deficienţe, ci spre domeniul sufletesc, adevăratul spaţiu al fiinţei care are nevoie de ajutor. Din colectivitatea în care este educat, copilul trebuie să înveţe bucuria de a trăi şi participarea activă şi conştientă la viaţa socială.

Ţelul: Formarea unei comunităţi terapeutice eficiente, ce se bazează pe relaţii sufleteşti apropiate, profunde, ce duc la trăiri sociale cu ecouri în tot restul vieţii. Particularităţi metodice modelarea ritmică a predării în cadrul orei de curs, zilei, săptămânii şi ciclului anual al sărbătorilor creştine, conferă acesteia un caracter de însănătoşire; predarea în epoci (module) de 3-4 săptămâni, zilnic, la aceeaşi ora a dimineţii, a aceleaşi materii, întăreşte concentrarea; exersarea artistică prin euritmie, recitare, muzică, arte plastice, slujeşte la educarea voinţei; cuvântul viu, rostit, plin de imagini, înlocuieşte manualul gata scris şi acţionează asupra vieţii de sentiment; activităţile practic-meşteşugăreşti, cioplit în lemn, ţesut, confecţii, gătit, au toate valoare terapeutică.

Planul-cadru de învăţământ şi programele şcolare specifice alternativei educaţionale de pedagogie curativă, aprobate de M.E.C. în 2008 prevăd discipline şi terapii noi: desen dinamic al formelor, euritmie curativă, terapii artistice, elemente de gimnastică Bothmer.

„Curriculum ascuns”

Amenajarea spaţiilor, pictarea fiecărei clase într-o altă culoare, corespunzătoare vârstei copiilor, prin tehnica lazurării (culori semitranspareante, multistratificate) raportul între dimensiunile spaţiilor, liniile si suprafeţele drepte sau curbe ale acestora, calitatea şi natura materialelor, influenţează, stimulând, evoluţia copiilor. Colectivul profesoral acceptă ca fundament pedagogico-organizatoric discutarea şi luarea deciziilor asupra tuturor problemelor şcolii la întâlnirea săptămânală a consiliului profesoral, unde sunt aplicate principiile autoadministrării şi conducerii colegiale. Acesta este, de fapt, directorul şcolii. Corpul profesoral se constituie prin cooptarea cadrelor didactice specializate în alternativa educaţională de pedagogie curativă şi se perfecţionează prin cursurile de formare continuă la nivelul instituţiei sau a altor organisme. Sărbătoarea Sfântului Andrei şi Serbarea Lampioanelor, Bazarul de Sfântul Nicolae, jocurile de Crăciun (ale profesorilor şi elevilor), Carnavalul Mărţişorului, Bazarul de Florii, Teatrul de marionete şi Teatrul prezentat de clase, momentele de euritmie artistică, cântecele interpretate la liră şi flaut sunt evenimente artistico-pedagogice care stimulează viaţa întregii comunităţi şcolare – elevi, părinţi, profesori.

Părinţii care se adresează Centrului „Corabia” dobândesc treptat încrederea că şi copii lor, care au nevoie de îngrijire sufletească, sunt trataţi cu acelaşi respect ca şi ceilalţi copii, punându-li-se în valoare unicitatea şi potenţialul lor ascuns. Astfel se întreţes arhitectura şi amenajarea spaţiilor, organizarea instituţională şi viaţa şcolară, într-o unitate care stimulează copii, în loc de a-i agita şi dezbina. În Pedagogia Curativă educaţia are acel caracter vindecător care trebuie intensificat şi extins căci, aşa cum a spus adesea Rudolf Steiner: „Cultura şi civilizaţia vor deveni tot mai nesănătoase, iar oamenii trebuie să facă tot mai mult din procesul de educare un proces de vindecare.”

Material alcatuit de Profesor Gruia Constantin

© 2009 Asociatia Prietenia Designed by SoftInvent.ro